Virtuelna kancelarija

Virtuelna kancelarija je novi poslovni koncept koji ne vezuje učesnike u poslu za određeno mesto boravka. Upotrebom savremenih sredstava komunikacije, virtuelna kancelarija ispunjavana sve zakonske i profesionalne norme klasične kancelarije i registrovanog sedišta kompanije, a da pri tom korisnicima omogućava znatno smanjenje troškova, istovremeno zadržavajući imidž visokog profesionalizma.

Virtuelna kancelarija

Termin "virtuelna kancelarija" implicira uslugu po pitanju samih poslovnih prostorija, međutim, puna primena podrazumeva i profesionalnu komunikaciju direktno odnosno uživo. Virtuelne kancelarije doživljavaju veliki uspon, pogotovo u situacijama brzog i dinamičnog razvoja tržišta zbog visokog nivoa operativnosti i efikasnosti ali isto tako one doživljavaju uspon i u kriznim vremenima, iz razloga velike uštede troškova. Kompanije koje pokušavaju da smanje troškove, otvaranjem virtuelne kancelarije ostvaraju značajnu uštedu, a da pri tom i dalje odaju utisak renomirane kompanije, sa sedištem u poslovnom centru grada i generalno nastupom i delovanjem koji odlikuje visoke standard modernog poslovanja.

Kako se trendovi sve više kreću u pravcu obavljanja poslovnih aktivnosti "online", ideja o zakupu poslovnog prostora postaje anahrona. Kancelarijski prostor i administrativni radnici sa punim radnim vremenom mogu biti zamenjeni otvaranjem virtuelne kancelarije, za minimum troškova, koji su ranije bili neizbežni. Klijent sa virtuelnom kancelarijom dobija registrovano sedište, poslovnu adresu, administrativne stručnjake, e-mail adresu, poštansko sanduče, proveravanje pošte, obavljanje korespodencije, telefonske linije, profesionalno javljanje na telefon i razne dodatne administrativne usluge, a sve uz minimalne troškove.