Virtual office paket

U okviru paketa virtualne kancelarije u ponudi su sledeće usluge:

Poslovna adresa i registrovano sedište
Svaka registrovana kompanija mora da ima svoje postojeće sedište i poslovnu adresu. Prijavom na našu adresu u poslovnom centru Novog Beograda, najprestižnijeg poslovnog dela Beograda, a time i Stbije, kompanija na najbolji način rešava ovo pitanje.

Pošta – primanje, prosleđivanje, skeniranje i slanje e-mailom
Radimo prijem i organizovanje pismenih pošiljki, kao i njihovo prosleđivanje na dogovorenu adresu. Kako bi proces učinili efikasnijim, u skladu sa dogovorom, pristigla dokumenta se mogu skenirati i slati putem interneta. Fax i e-mail korespodencija, SMS obaveštenja Kao i u klasičnoj kancelariji, prepiska putem faksa i e-maila je na raspolaganju, a po dogovoru se mogu slati i SMS obaveštenja.

Zasebna telefonska linija i elektronska telefonska sekretarica 24/7
Kompanija može odabrati da ima zasebnu telefonsku liniju na koju će stizati pozivi namenjeni samo toj kompaniji, kao i aktiviranje elektronske telefonske sekretarice na tom broju, koja je aktivna 24 časa, 7 dana u nedelji.

Profesionalno javljanje na telefon, prenošenje poruka i prosleđivanje poziva
Naši zaposleni će se profesionalno javiti na svaki telefonski poziv, dati osnovnu informaciju i po potrebi i dogovoru preneti poruku ili proslediti poziv.