Karijera

Kompanija može biti uspešna samo ako su ljudi u njoj uspešni. Stoga nastojimo da selektiramo, zaposlimo, razvijemo i zadržimo najbolje ljude, kao i da stvorimo prijatno i podsticajno radno okruženje, koje će sve nas motivisati da pružimo svoj maksimum u svakodnevnom radu.

Karijera

Savesnost, inicijativa i entuzijazam u obavljanju poslova je ono što očekujemo od zaposlenih. Negujemo timski rad, a podržavamo otvorenost i prilagodljivost pojedinca i njegovu spremnost da sopstvene interese stavi u sinergiju sa interesima kompanije.

Politika zapošljavanja u našoj kompaniji se zasniva na načelu jednakih šansi. Stručnost i sposobnost su jedni od ključnih faktora pri odabiru kandidata. Negujemo principe multikulturalne i svake druge raznolikosti i inventivnosti i verujemo da upravo to može doneti prednosti u poslovanju jednog tima.