Offshore kompanije

Kompanija Ocean Business Support ima saradnju sa vodećim međunarodnim offshore centrima i to nam daje mogućnost da ponudimo usluge osnivanja offshore kompanija na više kontinenata. Koristeći našu mrežu profesionalnih kontakata, u stanju smo da ponudimo kompletnu uslugu osnivanja po veoma konkurentnim cenama.

Osnivanje offshore kompanija
- Minimiziranje poreza
- Tajnost podataka o vlasnicima i/ili zastupnicima
- Smanjena administracija
- Zaštita privatne imovine
- Smanjenje troškova osnivanja i održavanja
- Slobodan promet profita i kapitala
- Manji broj ograničenja